RESIDUE FREE CLEANING

Fem gånger smartare än traditionella städmetoder

VARFÖR ÄR AVLAGRINGAR ETT POTENTIELLT PROBLEM FÖR HÄLSAN OCH STÄDEKONOMIN?

Traditionella städmetoder fungerar bra – tills man tittar närmare på städresultatet. Problemet är nämligen att vanlig moppning inte tar bort avlagringar och därmed kan biofilm bildas på golv och andra ytor. Biofilmen byggs upp av proteiner, vattenlöslig smuts och rester av städkemikalier – en miljö där bakterier, virus och allergener kan frodas. Potentiellt sett är avlagringar och biofilm ett hot mot hälsan, men också ett problem för städekonomin: Avlagringar bidrar dels till ökad friktion och lättare återsmutsning, dels till ökat behov av djuprengöring med städmaskiner. Sammantaget innebär avlagringar att det krävs större resurser för att upprätthålla hygien och komfort.

RENT PÅ DJUPET – VARJE DAG, UTAN KEMIKALIER

RESIDUE FREE CLEANING (RFC) är en modern städprocess som eliminerar avlagringar redan i den dagliga städningen. Detta tack vare en kombination av innovativa metoder och produkter som möjliggör djupare rengöring med bibehållen eller förbättrad effektivitet – i princip utan kemikalier!

PERFEKT RESULTAT, UNIK FLEXIBILITET – FÖR ALLA MILJÖER

RFC gör skillnad i alla typer av miljöer – Hälso- & sjukvård, Publika miljöer & kontor, Livsmedelsindustri & HORECA. RFC-processen är dessutom bevisat överlägsen traditionella manuella metoder när det gäller bekämpning av bakterier och skadliga ämnen.

EN SYSTEMATISERAD RENGÖRINGSPROCESS FÖR ALLA TYPER AV YTOR

RFC bygger på systemtänkande där alla delar bidrar till ökad effektivitet, överlägsen hygien och bättre städekonomi. Systemet innehåller både moppsystem och kombiskurmaskiner som kan användas tillsammans eller var för sig.

Systemet innehåller följande:

MOTION MODULÄRA STÄDVAGNAR – ergonomiska vagnar som kan anpassas till alla städapplikationer och behov.

VATTEN ISTÄLLET FÖR KEMIKALIER - kranvatten eller ultrarent vatten som i combination med innovativa redskap är överlägset kemiska rengöringsmedel vad gäller miljö och effektivitet

LÄTTA KOMBISKURMASKINER - effektiva och smidiga maskiner som enkelt tas med på vagnen.

HÖGEFFEKTIVT MOPPSYSTEM –  REFLEX moppsystem som ger 80 gånger högre yttryck än traditionella moppar.

HÖGEFFEKTIVA HANDMOPPAR & DUKAR - städning på djupet av alla slags ytor med REFLEX

EFFEKTIVITET: RESIDUE FREE CLEANING vs. TRADITIONAL CLEANING

RFC slår traditionell städning inom alla områden:

INGA KEMIKALIER: Minst 99% mindre kemikalier med RFC

TEMPERATUR: ≥ 20% lägre temperatur med RFC

GOLVRENGÖRING (manuellt): 80% högre yttryck med RFC

TIDSÅTGÅNG: Minst 20% kortare tid med RFC

H₂O KONSUMTION: Minst 80% lägre med RFC

FEM GÅNGER SMARTARE ÄN TRADITIONELL STÄDNING

Fördelarna med Residue Free Cleaning, sammanfattat:

1 HÄLSA & SÄKERHET

• Inga eller ett minimum av kemikalier I princip kemikaliefritt

2 MILJÖ

• Markant lägre vattenförbrukning och ingen nedsmutsning av restvatten

3 TID

• Minst 20% kortare tid tack vare enkel hantering och större städad yta

4 EKONOMI

• Minst 60% lägre kostnader för tvätt

• Låga driftskostnader

• ROI på 6 månader

5 ENKELHET

• Smidig och ergonomisk användning

• Okomplicerat system – Lätt att göra rätt

Kontakta oss för kompletterande information..