REKOLA MOTION M3-VAGNAR:

Produktserien med M3-vagnar är utformad för att uppfylla högre standarder gällande städning och fastighetsskötsel för ökad funktionalitet, mer utrymme, snyggare utseende och större flexibilitet. De här vagnarna används på flygplatser, tågstationer, sjukhus och moderna kontor.

Vagnarna är inte bara avsedda för städning. Fastighetsskötsel är de här vagnarnas nya uppgift. Vagnarna är utformade med alla ergonomiska egenskaper som krävs i Skandinavien. Vagnarna har stor kapacitet och rymmer mycket utrustning för städning och fastighetsskötsel, vilket innebär att mindre tid kan läggas på att fylla på lagren – det kallar vi produktivitet!