Varför Rekola

VARFÖR REKOLA? Därför att vi brinner för problemlösning.

VI SKAPAR SMARTA LÖSNINGAR FÖR HYGIENISK OCH HÅLLBAR STÄDNING

REKOLA började med städvagnar. Därför har vi med åren utvecklat en helhetssyn på effektivitet och logistik som idag märks i alla våra koncept och produktlösningar. REKOLA MOTION städvagnar och REKOLA ADDDON tillbehör skapar förutsättningar för optimal logistik och övergripande tidsvinster. Ovanpå det sätter REKOLA REFLEX standarden för hygienisk och hållbar städning genom unika produkter och metoder som ger dokumenterade fördelar på alla fronter: Ekonomi, ergonomi, miljö, säkerhet, effektivitet och bakteriebekämpning.

Kontakta oss gärna för oberoende testresultat eller för att sätta upp ett användartest.

VI HJÄLPER DIG BLI BÄTTRE

När du kontaktar oss försöker vi inte sälja en produkt. Istället försöker vi skapa oss en uppfattning om dina behov ur ett helhetsperspektiv. I praktiken betyder det att REKOLAs professionella städteam besöker dig och din personal på plats, jobbar ihop med er och analyserar hela er process. Tillsammans med användarna identifierar vi problem, diskuterar möjligheter och föreslår konkreta förbättringsåtgärder. Genom tydliga kalkyler och exempel visar vi hur din personal kan spara tid, pengar och kraft med hjälp av smartare lösningar på både vanliga och ovanliga problem.

VI TAR FRAM LÖSNINGARNA DU INTE TRODDE FANNS

REKOLA är inte ett katalogföretag som bara tillhandahåller standardprodukter. Vi utgår istället från just dina problem och utmaningar. Redan vårt befintliga sortiment erbjuder unika kombinationsmöjligheter och dessutom kan vi ta fram anpassade produkter med exakt de egenskaper du behöver. Tack vare vår unika design- och produktionsverksamhet i Finland erbjuder vi enastående flexibilitet och mycket korta utvecklingstider. Hela vår framgång ligger i att utveckla lösningar som gör skillnad på riktigt. Och som håller budget dessutom.

EN AV VÅRA HEMLIGHETER: DE SMARTA KOMBINATIONERNA

Idén att skapa effektiva, kundanpassade kombinationer av manuella redskap, innovativa förvaringslösningar och ett komplett vagnsystem är unik för REKOLA.  Ett utmärkt exempel är det modulära tillbehörssystemet ADDON som fungerar både för städvagnen och arbetsbältet. De mjuka och lätta materialen bidrar dessutom till bättre ergonomi, ökad utrymmeseffektivitet och möjlighet att göra mer kompakta städvagnar. Detta sparar tid i arbetet, skonar personalen och minskar trängseln i förrådet.

DESIGN SOM FLYTTAR GRÄNSER OCH UPPFYLLER STANDARDS

Vi inspireras av den skandinaviska och finska designtraditionen och prioriterar funktionella, attraktiva och hållbara produkter med mycket goda miljöegenskaper och ergonomi. Allt enligt devisen "Less is more".

Vi arbetar med kvalitet och hållbarhet enligt ISO 9001 i vår verksamhet, och alla våra produkter uppfyller branschstandarden INSTA 800 och tilläggsregler enligt Dansk hygienstandard.