REKOLA MOTION M4-HOTELLVAGNAR:

För att kunna ge ert hotell bästa möjliga lösning analyserar vi först hur er situation ser ut i dag och utvecklar sedan en vagn som uppfyller era framtida behov. Vi tar hänsyn till många aspekter, inklusive hur många rum det finns per våning, storlek på hissen, hur stora förvaringsutrymmena är, korridorernas bredd och om det finns nivåskillnader. Vi analyserar också era rutiner och vad de innebär – fylla på minibaren, golvmaterial, ert moppsystem och till och med hur tjocka handdukarna är. Det finns ingen lösning som passar alla – det är därför vi anpassar varje vagn efter kundens önskemål.