REKOLA MOTION M5-VAGNAR:

Produktserien med M5-vagnar är avsedd för avfallshantering. Alla vagnar har ett specifikt användningsområde – från återvinning av papper, plast och papp till insamling av smutstvätt. De är hållbara produkter för kontor, sjukhus och produktionsanläggningar. De är tillverkade i metall, vilket gör dem robusta och långlivade.