REKOLA MOTION M6-VAGNAR:

Effektiv logistik med rätt vagn för rätt användningsområde är ett enkelt sätt att öka produktiviteten och därmed öka intäkterna.

Inom städning pratar vi om förenkling, vilket innebär effektiva sätt att distribuera papper och annat material inom projekt. Vi har tagit fram vagnar för specifika ändamål, oavsett om det gäller ett tvätteri som ska transportera hyrmattor, avfallshanteringsföretag som samlar in papp för återvinning eller städföretag som transporterar avfall.