Uutiskirje 03/2020

Uutiskirje 03/2020

Uutiskirje 03/2020

Uutiskirje 03/2020

Maailmalla edelleen leviävä koronavirus COVID-19 on herättänyt paljon keskustelua, miten siltä tulisi suojautua. Vähättelemättä viruksen vaikusta, maailmalla leviää joka vuosi kausiluonteista influenssaa eikä käsihygieniaa tulisi unohtaa normaaleissakaan oloissa. Myös sairaalabakteeri on jatkuva ongelma meillä ja muualla. Kysymys meidän alamme toimijoille kuuluukin, mitä voisimme tehdä eri tavoin, jotta sillä olisi vaikutusta tällaisten epidemioiden ennaltaehkäisyssä nyt ja tulevaisuudessa. Valitettavasti maailmalla siivouksen taso sekä käytännöt ovat hyvin vaihtelevia eri maista riippuen, joten yhtä ”best practise” ratkaisua ei mielestäni millään pystytä saamaan aikaiseksi.

Koronavirus leviää yleisimmin pisaratartuntana, kuten useimmat virukset. THL suosittelee julkisia tiloja desinfioitavaksi. Tähän toimintaan saattaa sisältyä se riski, että palveluiden ostajat ja sen jälkeen tuottajat reagoivat tähän yksittäiseen ongelmaan ja näin kokonaisuuden tarkastelu helposti unohtuu. Sen sijaan meidän siivousalan yritysten tulisi miettiä;

  • ONKO KOKO SIIVOUSPROSESSI MIETITTY YKSITYISKOHTAISESTI LÄVITSE?
  • OVATKO SIIVOUSTAAJUUDET OIKEALLA TASOLLA?
  • PRIORISOIDAANKO ERI PINTOJEN PUHTAUSTASOT OIKEIN?
  • ONKO PROSESSISSAMME OIKEAT TUOTTEET; puhdistustuloksen, osaamistason ja kokonaisvaltaisen kestävän kehityksen mukaisesti?

Kuten voidaan huomata, tälläkin hetkellä taistelussa koronavirusta vastaan, siivouksessa on taipumus palata takaisin "perinteisiin" kemikaaleihin ja desinfiointiaineisiin. Ymmärrämme tämän toisinaan jopa epätoivoisen "pelataan varman päälle" -ajattelumallin, mutta se voi olla yksi mahdollinen syy antibioottiresistenssin, mutaatioiden ja ristikontaminaation syntymiseen. Yrityksemme tuotteet toimivat hyvin "vanhojen", mutta myös uusien konseptien kanssa, joissa keskitytään enemmän prosessiin ja lopputulokseen kokonaisuutena eikä niinkään yksittäisten tuotteiden määrään.

Nykyään löytyy menetelmiä, mm. RFC = residue free cleaning eli jäämävapaa ylläpitosiivous, jotka samanaikaisesti vähentävät työntekijään kohdistuvaa fyysistä kuormitusta ja palveluntuottajan kustannuksia helpottamalla perehdytystyötä ja vähentämällä manuaalista hankaustyötä, joka taas puolestaan voi vähentää sairauslomia. Kaikki tämä pystytään saavuttamaan yksinkertaisilla muutoksilla toimintatavoissa. Samalla puhdistustulos paranee ja pintamateriaalit säilyvät edustavina pidempään.

Yrityksemme RFC-konsepti koostuu Reflex -lattiapyyhintämenetelmästä, jonka perustana on erittäin korkealaatuisesta 100% ultramikrokuidusta valmistetun moppipyyhkeen ja kuivaimen yhdistelmä, jolla saadaan jopa 80-kertainen pintapaine verrattuna muihin lattiapinnoille käytettäviin välineisiin. Tällä yhdistelmällä saavutetaan paras mahdollinen lianirrotuskyky lattiapinnoilta verrattuna mihinkään muuhun käsityömenetelmään.

Kun yhdistetään Reflex -menetelmä joko H2O Ultra -puhdasveteen tai ionisoituun Tersano-veteen, joka on myös desinfioiva, saadaan erittäin puhdas jäämävapaa pinta. Uutuustuotteina meillä on tullut valikoimaan myös kertakäyttöiset mikrokuitutuotteet lattiapyyhintään, jotka soveltuvat RFC -prosessiin ja toimivat erityisen hyvin taistelussa koronavirusta vastaan, kun käytetyt mahdollisesti kontaminoituneet pyyhkeet hävitetään käytön jälkeen. Mutta niin kuin sanottu, kaikki nämä tuotteet toimivat tehokkaasti myös perinteisten kemikaalituotteiden kanssa.

Kaikkialla maailmassa tiedostetaan esimerkiksi koville tasopinnoille jäävien kemikaalien kerrostuminen ja siitä aiheutuvat ongelmat. Syy tähän ei ole itse kemikaaleissa vaan siinä prosessissa, miten näitä kemikaaleja annostellaan ja käytetään. Siirtymällä RFC-prosessiin itse siivoustyötä pystytään yksinkertaistamaan ja samalla parantamaan laatutasoa, jolloin pinnoille jää vähemmän tai jopa ei ollenkaan kemikaalijäämiä. Prosessi myös vähentää työntekijöiden koulutustarvetta ja lisää työturvallisuutta, kun virheiden mahdollisuus pienenee. Lopputulos on tasalaatuisempaa ja ennen kaikkea ympäristöystävällisempää. Yritysten kustannusten näkökulmasta RFC-prosessi tuo vuositasolla huomattavia säästöjä jo pelkästään pesukustannuksissa, logistiikassa, ja koulutuksessa.

Kuten Interclean -organisaatio jo ilmoitti, Amsterdamissa järjestettävät messut ovat siirtyneet keväältä syksyyn koronaviruksen aiheuttaman pandemian takia. Uusi päivämäärä on 3.-6.11. ja yrityksemme on tuttuun tapaan mukana näillä messuilla. Osastollamme tulemme esittelemään uuden G3 Reflex - tuoteperheen sekä innovatiivisen siivousvaunumalliston, jolla pystytään yhdistämään myös konemenetelmä osaksi päivittäistä RFC-prosessia. Sillä aikaa kannustan kaikkia alamme toimijoita tutustumaan prosessisiivoukseen ja käymään keskustelua, kuinka prosessisiivous mahdollistaa hygieenisemmät siivoustulokset.

Kevätterveisin,

Petri Rekola

Toimitusjohtaja, Rekola Oy Trolley Systems

<< Nyheter
<< Uutiset
<< News
<< News